Bijna een derde van alle arbeidskrachten werkt regelmatig over

In 2017 werkte maar liefst 29 procent van alle werknemers regelmatig over. Vooral managers (56 procent) en mensen met een pedagogisch beroep (45 procent) gaven aan vaak meer te werken dan contractueel vastgelegd is.
Zeven op de tien werknemers werkten daarentegen soms of zelfs nooit over. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van de EnquĂȘte beroepsbevolking (EBB) onder werknemers van 15 tot 75 jaar.

Werkenden met een dienstverlenend beroep, zoals horecapersoneel en schoonmakers, werken het minst vaak over.

Van alle ondervraagden gaf 34 procent aan nooit over te werken in 2017. Onder vrouwen was die groep iets groter (37 procent) dan onder mannen (31 procent).

Bij de regelmatige overwerkers hebben mannen licht de overhand (32 procent) in vergelijking met vrouwen (26 procent). Evenveel mannen als vrouwen werken soms over.

Zes uur overwerk
Mensen die vaker overwerken, doen dat gemiddeld zes uur per week. Dat is langer dan het gemiddelde van de werknemers die alleen af en toe extra uren maken, wat neerkomt op drie uur in de week.

Het CBS maakt hierbij geen onderscheid tussen betaald en onbetaald overwerk.

Werknemers met een voltijdbaan werken behoorlijk vaker over (38 procent) dan deeltijdwerkers (21 procent). Van de mensen met een fulltimebaan werken mannen en vrouwen even vaak over.

Onder deeltijdwerkers is wel een verschil te zien; hier maken vrouwen (23 procent) vaker dan mannen (17 procent) meer uren.

Leeftijd en opleiding
Jongere (15 tot 25 jaar) en oudere werknemers (65 tot 75 jaar) werken met respectievelijk 16 en 15 procent weinig over. In de jonge groep komt dat doordat respondenten nog onderwijs volgen, en voor een klein aantal uren een bijbaan hebben. Daarbij komt overwerk weinig voor.

Overwerk komt het meest voor in de groep van 25- tot 35-jarigen, waar 35 procent regelmatig extra uren maakt.

Ook opleidingsniveau is van invloed. Zo zijn hoogopgeleiden het vaakst langer bezig dan voorzien (40 procent). Van de middelbaaropgeleiden geeft 26 procent aan regelmatig over te werken. Bij laagopgeleiden gaat het om 18 procent.

Bron: Nu.nl

Geef een reactie