Werkplek van de toekomst stimuleert creativiteit en innovatie

De manier waarop we werken verandert en daarmee ook onze werkplek. Uit nieuw onderzoek van Cognizant blijkt dat de fysieke werkplek nog steeds van groot belang is.

Zo wordt verwacht dat het aantal kantoorpanden de komende vijf jaar met 13 procent toeneemt. Dit ondanks de verwachting dat dertig procent van de back-office taken verdwijnt door automatisering. Deze taken verschuiven namelijk naar de front-office. Het onderzoek naar de werkplek van de toekomst toont aan dat Europese bedrijven ernaar streven hun werkplek opnieuw in te richten om de productiviteit en creativiteit van werknemers te stimuleren. Veertig procent van de ondervraagde bedrijfsleiders geeft dan ook aan al te zijn begonnen met de herinrichting van het kantoor. 38 procent is daarbij zelfs van plan te verhuizen naar een andere locatie.

Investeringen in werkplek noodzakelijk
Uit het onderzoek naar de werkplek van de toekomst, uitgevoerd onder vijfhonderd Europese bedrijfsleiders, blijkt dan ook dat de fysieke werkplek meer is dan een nice-to-have. Bedrijfsleiders vinden het net zo belangrijk te investeren in de werkplek (vijftig procent) als in technologie (55 procent) om de belangrijkste bedrijfsdoelen te bereiken: snelle innovatie (33 procent), aanpassen aan de digitale economie (29 procent) en focussen op klantwaarde (28 procent).

De inrichting van de werkplek helpt dan ook werkzaamheden te verbeteren en flexibiliteit te bieden die uiteindelijk de creativiteit van werknemers stimuleert. Dit roept de vraag op: waar moet deze werkplek dan aan voldoen?

Slim design
De grote techspelers zijn er al even mee bezig: ze bieden een slim design, waarbij bijvoorbeeld bij binnenkomst van een kantoor door de kleuren in het kantoor de creativiteit wordt aangewakkerd. Dit terwijl tegelijkertijd slim gebruik wordt gemaakt van tools en machines die monotone taken, zoals het plannen van vergaderingen of het zoeken naar een ruimte, overnemen.

Werkplek moet samenwerking verbeteren
De werkplek wordt in toenemende mate gezien als een manier om mensen te laten focussen op het werk dat er echt toe doet. Om alle kansen die zich voordoen te benutten, is samenwerking tussen werknemers en partners met verschillende skills, talenten, capaciteiten en innovatieve denkwijzen van groot belang. Bedrijven moeten de huidige werkplek evalueren en zich daarbij afvragen wat voor soort werk er uitgevoerd moet worden. Zo kunnen ze beoordelen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat personeel, maar ook partners en klanten efficiënter met elkaar samenwerken. En hoewel het idee van werken zonder vast kantoor wereldwijd steeds populairder wordt, komt één aspect duidelijk naar voren uit het onderzoek: Europese bedrijfsleiders zijn van mening dat teams een ruimte nodig hebben om samen te komen om te discussiëren, te experimenteren en te creëren.

De werkplek van de toekomst
Waar moet je bij de inrichting van een kantoor rekening mee houden? Zorg er allereerst voor dat de basis goed is. Hoewel het aantrekkelijk lijkt te starten met creatieve infinitieven, zoals het veranderen van muren in een krijtbord, geeft het grootste deel van de werknemers aan de voorkeur te hebben voor aan koffie en een betrouwbaar WiFi-netwerk. Bedrijven moeten zich daarnaast focussen op het inrichten van een ruimte die de interactie en productiviteit van werknemers versterkt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van tools en technologieën, zoals 4K-schermen, 3D printers en interactieve whiteboards, waarmee werknemers concepten van bijvoorbeeld een nieuw product op meerdere manieren kunnen verkennen.

Creëer ruimtes waar talent kan samenkomen
Verder is het zinvol om een werkplek in te richten waar talent gemakkelijk samenkomt. Start bijvoorbeeld met het vormen van multidimensionale kleine teams, waarbij sales, marketing, service, productie en technologie samenwerken aan een segment van het product of dienst. Creëer vervolgens een ruimte of plek (zoals een vergadereiland) waarin teams eenvoudig met elkaar kunnen overleggen. Een andere optie is werknemers gebruik te laten maken van gedeelde kantoren of de startup-communities. Hier komt talent van meerdere bedrijven samen. En met gebruik van de nieuwste technologieën wordt creativiteit hier optimaal gestimuleerd en krijgen werknemers de kans ideeën en visies uitwisselen met werknemers die eenzelfde werkethiek delen. Gebruik tot slot visuele cues. De werkplek moet zodanig zijn ingericht dat het creativiteit opwekt. De omgeving speelt hierin een belangrijk rol. Bedenk waar jouw bedrijf voor staat en kies kleuren en tools om dit uit te stralen.

De werkplek van de toekomst stimuleert creativiteit en innovatie. En hoewel de meesten niet beschikken over een budget zoals een Google of Apple, is het met simpele stappen toch mogelijk een werkplek in te richten waarj talent optimaal wordt benut. En dit zal in de toekomst nog een stapje verder gaan, waarbij een slim kantoor uiteindelijk zelfs de behoeften en wensen van werknemers kan monitoren en hierop inspelen.

Bron: PW Net

Geef een reactie