Best People gaat vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om. Zonder uw toestemming zullen uw persoonlijke gegevens nooit worden doorgeven aan derden, zoals opdrachtgevers.

Best People houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat u te allen tijde recht heeft op inzage in uw persoonlijke gegevens die aanwezig zijn in het bestand van Best People. U heeft hierbij het kosteloze recht op inzage en het kosteloze recht op verbetering van uw gegevens en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. De e-mailadressen, IP-adressen en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet vanuit commercieel oogpunt worden doorgespeeld aan derden.

Uw CV wordt bewaard in de database van Best People welke alleen toegankelijk is voor Babische Alsema en Linda de Reus. Doel van deze gegevensverzameling is om contact met u te kunnen opnemen wanneer een passende mogelijkheid (vacature of interim opdracht) zich voordoet.

Door gebruik te maken van de website van Best People stemt u in met de informatieverzameling en het privacy beleid.