Werkwijze voor opdrachtgevers

Op het moment dat Best People met uw vacature aan de slag gaat, kunt u er vanuit gaan dat wij de vacature binnen de gestelde termijn invullen.

Onze werkwijze is als volgt:

 • Intakegesprek op locatie bij de klant. Wij geloven dat dit noodzakelijk is om succesvol te zijn; sfeer proeven, waar komt de kandidaat terecht, doorspreken van de verwachtingen.
 • Plaatsing van vacature op online media; LinkedIn, Twitter, Monsterboard en website Best People.
 • Proactief searchen naar de beste kandidaten middels LinkedIn, database Best People, eigen en shared netwerk en job boards.
 • Het voeren van face to face intakegesprekken met kandidaten ten kantore van Best People. Alleen dan is het maken van de beste match mogelijk.
 • Presentatie van de beste drie kandidaten.
 • Indien de opdrachtgever dit wenst voert Best People een referentiecheck uit.
 • Begeleiden van de procedure.
 • Gedurende de procedure geeft Best People op regelmatige basis updates over de voortgang van de procedure.
 • Evaluatiegesprek met opdrachtgever en kandidaat bij de opdrachtgever op locatie. Inclusief evaluatie van de dienstverlening van Best People.

 

Tarieven

Best People is transparant in haar werkwijze en tarieven. Bij succesvolle bemiddeling van kandidaat naar opdrachtgever hanteert Best People de volgende tarieven:

 • Reguliere werving en selectie opdracht:
  20% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste dertiende maand en bonus) van de kandidaat.
 • Executive search opdracht:
  25% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste dertiende maand en bonus) van de kandidaat. Onder executive search opdrachten verstaan wij werving en selectie van senior management, directie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
 • Interim management:
  20% van het verkoop uurtarief is marge voor Best People.

Bij werving en selectie / executive search opdrachten vindt facturatie plaats bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat.

Neem contact met ons op